Home Tech Nokia-Stalgia? New old phones, The Nokia 3310